Úvod / Scholé

Scholé

Program Scholé

Scholé chápeme ve smyslu řeckého slova scholé znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje ucelené semestrální vzdělávání psychosomatiky osobního projevu, které má za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení hlasu, řeči, dialogického jednání, autorského čtení a základů herectví a divadelní improvizace.
Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Navazujeme na koncepci výchovy k autorskému herectví dle učení Katedry autorské tvorby Divadelní fakulty AMU a pedagogiky a kurzu Kreativní pedagogiky na téže katedře DAMU.