Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Ateliér
živé pedagogiky
a tvorby

Pořádáme kurzy pro pedagogické pracovníky –
a nejen pro ně!

Rozvíjíme autorskou a tvůrčí osobnost učitelů
stejnou cestou jako u studentů herectví.

Naše kurzy probíhají v krásném prostředí historického domu na adrese Husova 242/9, Praha 1

O nás

Nabízíme učitelům, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a široké veřejnosti vzdělávání psychosomaticky orientovanou Živou pedagogikou v sebe-zkušenostních seminářích v rámci systému DVPP.

Pedagogiku chápeme jako živou tvorbu. Osobnostní výchovou otevíráme skryté možnosti, rozvíjíme schopnost tvořivě komunikovat a pohotově jednat v proměnlivých pedagogických situacích prostřednictvím divadelních cvičení.

Kurzy probíhají prezenčně na adrese Husova 242/9, Praha 1.

Kultivujeme hlas, řeč, uvědomovaný projev a oživujeme zdroje tvořivého učení.

1211

spokojených absolventů kurzů od února 2022

62

seminářů, z toho 42 akreditovaných MŠMT

25

členů lektorského týmu

scholé

živá pedagogika

Cyklus dílen s praktickými semináři hlasu, řeči, dialogického jednání, základů herectví, autorského čtení a další tvorby 

Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Navazujeme na koncepci výchovy k autorskému herectví dle učení Katedry autorské tvorby Divadelní fakulty AMU a pedagogiky a kurzu Kreativní pedagogiky na téže katedře DAMU.

Dostupné kurzy:

hodnocení

našich studentů

“Václavka je skvělá!” Bylo to inspirativní setkání, praktické a užitečné, znalost různých technik a přístupů, vyvážené, plné informací.” Pavla, 48 let
Relaxační cvičení a imaginace s dětmi
“Všichni lektoři byli perfektní, úžasní, přístup lidský, profesionální, podporující, laskavý a přitom profesionální.” Adéla, 32 let
Scholé
“Příjemně strávený čas s lektorkou Evou. Workshop mě rozesmál, uvolnil a inspiroval. Odnáším si spousty skvělých praktických cvičení.” Olda, 31 let
Divadelní improvizace
“Oceňuji mnoho praktických tipů a možnost si vše vyzkoušet, přínos v oblasti hlasové hygieny, skvěle vedený seminář!” Eva, 56 let
Hlasová výchova
“Na všechny otázky jsem dostal odpověď. Seminář pro mě dostal přesah, kdy mohu nabité zkušenosti aplikovat nejen při práci učitele, ale i v osobním životě.” Adam 31
Hlasová výchva
“Intenzivně strávený čas ve skupině s individuální péčí. Zkušenost je to nepřenosná, rozšířila mi obzory.” Petr 57
Scholé
“Byl jsem překvapen, co se vše dá vymyslet “s knihou”. Doporučuji! Nakoplo mě to a dokonce se už těším na tu naší základku.” Martin 37
Čtení není lenošení
“Velice efektivní a jedinečný tělesný pocit, přínosné téma, krásné prostředí.” Petra 28
Feldenkraisova metoda
Kurzy “Ateliéru” se staly důležitým partnerem v mých dvou profesích producentky a psychoterapeutky. Obohatily a otevřely tvůrčí vnímání, znovu mi umožnily pocítit hru a spontaneitu. Napomohly nejen zbavit se strachu, studu a otevřít bloky v tvůrčí práci, ale také skvělé fungují jako psychohygiena v dnešní přetížené a uspěchané době. Petra, 48