Úvod / Kurzy / 48 Scholé

48 Scholé

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315

Cyklus dílen v pěti dvoudenních setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, dialogického jednání, základů herectví, autorského čtení a další tvorby.

Scholé chápeme ve smyslu řeckého slova scholé znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje ucelené semestrální vzdělávání psychosomatiky osobního projevu, které má za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení hlasu, řeči, dialogického jednání, autorského čtení a základů herectví a divadelní improvizace.

Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Navazujeme na koncepci výchovy k autorskému herectví dle učení Katedry autorské tvorby Divadelní fakulty AMU a pedagogiky a kurzu Kreativní pedagogiky na téže katedře DAMU.

Setkání probíhají v pátek 17 – 20 hodin a v sobotu 9 – 18 hodin.

Vypsané termíny

Druhá edice
2. a 3. února 2024


8. a 9. března 2024


19. a 20. dubna 2024


3. a 4. května 2024


21. a 22. června 2024


Časová dotace
pět setkání, 7 lekcí (90min) za víkendové setkání
Cena
17200,- Kč8600,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
1 volných míst z 16
Začíná
2. 2. 2024

Více informací

PROGRAM SCHOLÉ

Scholé chápeme ve smyslu řeckého slova scholé znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje ucelené semestrální vzdělávání psychosomatiky osobního projevu, které má za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení hlasu, řeči, dialogického jednání, autorského čtení a základů herectví a divadelní improvizace. 

Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Navazujeme na koncepci výchovy k autorskému herectví dle učení Katedry autorské tvorby Divadelní fakulty AMU a pedagogiky a kurzu Kreativní pedagogiky na téže katedře DAMU. 

SEMINÁŘE HLASU

Hlas je naší výpovědí, je sdělení samo. Co o našem hlase víme? Používáme ho v souladu s tím, co chceme, aby zaznělo a bylo zřejmé? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi společně. Naše hlasová setkání budou směřovat k vašim potřebám. Kurz se zaměřuje na seznámení se základními potřebami zdravého zacházení hlasu jako je: posazení hlasu, dechová opora, intenzita, nosnost, artikulace, tělový přenos, hlas a gesto a meta komunikační dovednosti lidského hlasu.

SEMINÁŘE ŘEČI

We don´t teach what we know but who we are.“ Fred Korthagen

Umění zaujmout slovem diváky, žáky či posluchače není pouze záležitostí obsahu, ale i osobnosti mluvčího. Moderní trendy v současné pedagogice zdůrazňují, že 70 % předávaného sdělení tvoří to, jak a kým je sdělení předáváno. V seminářích živé řeči učíme vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměříme na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. 

Základní pojmy: osobnost mluvčího, obrazotvornost a práce s představou, sdělnost slova, dynamika mluveného slova, aktivní imaginace posluchače, živé vyprávění, aktivní čtení a naslouchání, orální gesto, řeč těla, metakomunikace.

SEMINÁŘE DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ

Disciplína Dialogické jednání je originálním experimentálním zkoušením v prostoru bez zadání a rekvizit, jehož autorem a zakladatelem je divadelník, spisovatel, psycholog, filozof a pedagog, prof. Ivan Vyskočil. Vychází z několika zdrojů Vyskočilova celoživotního zkoumání na poli divadla, dramaterapie a dalších filosofických a psychologických směrů. V koncepci Scholé představuje Dialogické jednání integrující disciplínu, která amplifikuje zkušenosti z ostatních předmětů. 

Dialogické jednání poskytuje příležitost ke zkušenosti a zakoušení dialogického jednání se sebou samým za přítomnosti ostatních účastníků. Situace vychází z autopsie obecně známé tzv. samomluvy nebo samohry. Jde o to hledat a produkovat podobné autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a vědomí) veřejně, za přítomnosti a pozorné vstřícnosti „diváků“. Poznáváme svá různá „já“ a „ty“ jako rovnocenné partnery. Postupem času dochází u účastníků k větší orientovanosti v sobě samém, k větší důvěře a přijetí sebe sama. Rozvíjejí emoční inteligenci a empatii ve vztahu k druhým a tím přirozeně i kondici pro vědomou a tvořivou komunikaci. 

Lektoři dialogického jednání v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby jsou přímými žáky prof. Vyskočila a asistování dialogického jednání se kontinuálně věnují mnoho let. Více o dialogickém jednání zde: Dialogické jednání | Autorske herectvi

SEMINÁŘE AUTORSKÉHO ČTENÍ VLASTNÍCH TEXTŮ

Prostředkem rozvíjení autorské a tvůrčí schopnosti učitele uměleckých oborů je tzv. autorské čtení. V rámci této disciplíny se požaduje na studentech příprava vlastních textů, jejich prezentace před ostatními tak, aby se učili větší srozumitelnosti i porozumění pro posluchače, pro celkovou situaci, učili se těžit z odezvy posluchačů pro svůj text. Smyslem disciplíny je studentovo opakované pokoušení uvést do vztahu zpracovaný zážitek s jeho veřejně „čtenou“ prezentací. Přispívá k tomu, aby student byl s to plasticky a srozumitelně vyjadřovat své vnitřní stavy, postoje a přesvědčení a citlivě reagovat ve shodě s rozpoložením posluchačů / žáků.

SEMINÁŘE ZÁKLADŮ HERECTVÍ A DIVADELNÍ IMPROVIZACE

Seminář rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu pomocí základních hereckých cvičení. V pohybových cvičeních aktivujeme pohotovost, všímavost, flexibilitu v souvislosti s vnímáním prostoru. Ve skupinové spolupráci se zaměříme na schopnost reagovat na změnu a improvizovat v jevištní situaci, která vzniká teď a tady vždy v jedinečné interakci se spoluhráči. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností.

Co vás kurz naučí?

Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

Pro koho je kurz určený?

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • speciální pedagogové
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Hodnocení kurzu

Díky kurzu jsem se naučila spoustu věcí o sobě i o druhých. Vstřícný individuální přístup… Poznání, jak je důležité vnímat potřeby těla, jak se lépe naladit na druhého a také, že žádná situace (omezení, pocit) nemusí být definitivní. Děkuji za exkurzi do oblastí, které bych ráda propátrala více. Veronika, 59
SCHOLÉ
Je výborné mít příležitost na malé ploše vyzkoušet si tolik věcí a získat tolik informací. Od pochopení řeči a hlasu, jejich zákonitostí, přes akci v prostoru… Výborní lektoři, kteří vším bezpečně provedou. Doporučuji hlavně těm, co váhají nebo se obávají. Stojí to za to! Anti, 49
SCHOLÉ