Úvod / Kurzy / 49 Páteční scholé

49 Páteční scholé

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315

Cyklus dílen v pěti celodenních setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, dialogického jednání, základů herectví, autorského čtení a další tvorby.

Setkání probíhají v pátek od 9 do 19 hod s přestávkou na oběd.

 

Vypsané termíny

I. EDICE
15. září 2023

13. října 2023

3. listopadu 2023

10. listopadu 2023

8. prosince 2023
Časová dotace
5 pátků / 5 seminářů po 90 min
Cena
12400,- Kč6200,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
4 volných míst z 16
Začíná
15. 9. 2023
II. EDICE
23. února 2024

15. března 2024

12. dubna 2024

17. května 2024

14. června 2024
Časová dotace
5 pátků / 5 seminářů po 90 min
Cena
12400,- Kč6200,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
4 volných míst z 16
Začíná
23. 2. 2024

Více informací

PROGRAM SCHOLÉ

Scholé chápeme ve smyslu řeckého slova scholé znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje ucelené semestrální vzdělávání psychosomatiky osobního projevu, které má za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení hlasu, řeči, dialogického jednání, autorského čtení a základů herectví a divadelní improvizace. 

Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Navazujeme na koncepci výchovy k autorskému herectví dle učení Katedry autorské tvorby Divadelní fakulty AMU a pedagogiky a kurzu Kreativní pedagogiky na téže katedře DAMU. 

SEMINÁŘE HLASU

Hlas je naší výpovědí, je sdělení samo. Co o našem hlase víme? Používáme ho v souladu s tím, co chceme, aby zaznělo a bylo zřejmé? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi společně. Naše hlasová setkání budou směřovat k vašim potřebám. Kurz se zaměřuje na seznámení se základními potřebami zdravého zacházení hlasu jako je: posazení hlasu, dechová opora, intenzita, nosnost, artikulace, tělový přenos, hlas a gesto a meta komunikační dovednosti lidského hlasu.

SEMINÁŘE ŘEČI

We don´t teach what we know but who we are.“ Fred Korthagen

Umění zaujmout slovem diváky, žáky či posluchače není pouze záležitostí obsahu, ale i osobnosti mluvčího. Moderní trendy v současné pedagogice zdůrazňují, že 70 % předávaného sdělení tvoří to, jak a kým je sdělení předáváno. V seminářích živé řeči učíme vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměříme na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. 

Základní pojmy: osobnost mluvčího, obrazotvornost a práce s představou, sdělnost slova, dynamika mluveného slova, aktivní imaginace posluchače, živé vyprávění, aktivní čtení a naslouchání, orální gesto, řeč těla, metakomunikace.

SEMINÁŘE DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ

Disciplína Dialogické jednání je originálním experimentálním zkoušením v prostoru bez zadání a rekvizit, jehož autorem a zakladatelem je divadelník, spisovatel, psycholog, filozof a pedagog, prof. Ivan Vyskočil. Vychází z několika zdrojů Vyskočilova celoživotního zkoumání na poli divadla, dramaterapie a dalších filosofických a psychologických směrů. V koncepci Scholé představuje Dialogické jednání integrující disciplínu, která amplifikuje zkušenosti z ostatních předmětů. 

Dialogické jednání poskytuje příležitost ke zkušenosti a zakoušení dialogického jednání se sebou samým za přítomnosti ostatních účastníků. Situace vychází z autopsie obecně známé tzv. samomluvy nebo samohry. Jde o to hledat a produkovat podobné autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a vědomí) veřejně, za přítomnosti a pozorné vstřícnosti „diváků“. Poznáváme svá různá „já“ a „ty“ jako rovnocenné partnery. Postupem času dochází u účastníků k větší orientovanosti v sobě samém, k větší důvěře a přijetí sebe sama. Rozvíjejí emoční inteligenci a empatii ve vztahu k druhým a tím přirozeně i kondici pro vědomou a tvořivou komunikaci. 

Lektoři dialogického jednání v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby jsou přímými žáky prof. Vyskočila a asistování dialogického jednání se kontinuálně věnují mnoho let. Více o dialogickém jednání zde: Dialogické jednání | Autorske herectvi

SEMINÁŘE AUTORSKÉHO ČTENÍ VLASTNÍCH TEXTŮ

Prostředkem rozvíjení autorské a tvůrčí schopnosti učitele uměleckých oborů je tzv. autorské čtení. V rámci této disciplíny se požaduje na studentech příprava vlastních textů, jejich prezentace před ostatními tak, aby se učili větší srozumitelnosti i porozumění pro posluchače, pro celkovou situaci, učili se těžit z odezvy posluchačů pro svůj text. Smyslem disciplíny je studentovo opakované pokoušení uvést do vztahu zpracovaný zážitek s jeho veřejně „čtenou“ prezentací. Přispívá k tomu, aby student byl s to plasticky a srozumitelně vyjadřovat své vnitřní stavy, postoje a přesvědčení a citlivě reagovat ve shodě s rozpoložením posluchačů / žáků.

SEMINÁŘE ZÁKLADŮ HERECTVÍ A DIVADELNÍ IMPROVIZACE

Seminář rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu pomocí základních hereckých cvičení. V pohybových cvičeních aktivujeme pohotovost, všímavost, flexibilitu v souvislosti s vnímáním prostoru. Ve skupinové spolupráci se zaměříme na schopnost reagovat na změnu a improvizovat v jevištní situaci, která vzniká teď a tady vždy v jedinečné interakci se spoluhráči. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností.

Co vás kurz naučí?

Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

Pro koho je kurz určený?

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • speciální pedagogové
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost

Hodnocení kurzu

Setkávání v rámci Schole jsou úžasná. Setkala jsem se s velmi inspirujícími pedagogy i spolužáky. Překonávala jsem osobní výzvy, zažila legraci, dobíjela baterky, potkala se s skvělými lidmi. Je to nádherný prostor s příjemnou atmosférou. Děkuji za možnost být součástí tohoto kurzu.✨️ Bára, 45
SCHOLÉ
Ráda bych poděkovala všem báječným učitelům na Schole, protože díky vám se můžu znovu a znovu vracet do sebe. Hravost, laskavost, otevřenost je přesně to co potřebujeme, abychom mohli najít střípky nás ve všedních dnech. Blanka, 51
SCHOLÉ