Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / Mgr. MgA. Václav Zimmermann

Mgr. MgA. Václav Zimmermann

Vystudoval Výtvarnou tvorbu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté i Autorské herectví na Katedře Autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Po studiích se věnuje zejména herectví. Spolupracoval s divadelním souborem Vosto5 (Kolonizace v Divadle Archa), dále je členem uskupení České národní improvizační divadlo, zabývající se autorskými formami jevištní improvizace. Pochází z Provodova (okr. Zlín), nyní žije a tvoří v Praze.