Úvod / Lektoři / Prof. Přemysl Rut

Prof. Přemysl Rut

lektor kurzu Učebnici? Ne, raději zpěvník!

vystudoval na DAMU divadelní režii (1979), ale na jevišti začínal s Nedivadlem Ivana Vyskočila už v roce 1972 jako klavírista a zpěvák. Po pěti letech ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1980–84) a po zákazu kabaretů na tamní Malé scéně se vrátil do Prahy, kde založil a vedl Malé české divadlo jako společenství profesionálních divadelníků pracujících v amatérských podmínkách (1986–91) a zároveň s Karlem Krausem, Václavem Havlem ad. spoluredigoval samizdatový časopis O divadle. Po roce 1989 žil jako svobodný spisovatel a muzikant, je autorem knih veršů, povídek a esejů (za „knihu o příběhu Pan Když a slečna Kdyby dostal roku 2005 Cenu Toma Stopparda). Natočil stovky rozhlasových pořadů (Prix Bohemia 1993 a 98), od roku 2004 především s Markétou Potužákovou, s níž také učí na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Jeho pedagogickým, teoretickým i praktickým zájmem je historie a interpretace písně. České autorské písni věnoval dvě rozsáhlé komentované antologie Gloria i gaudium /česká písnička mezi kostelem a hospodou/ a Orchestrion v hlavě /česká písnička mezi poezií a divadlem/ (Výroční cena nakladatelství Vyšehrad 2014). Kromě toho publikoval mj. knihu „esejů se zpěvy“ Písničky (Petrov, Brno 2001) a pedagogickou knihu Parlando cantabile – od řeči ke zpěvu a zpět (Brkola, Praha 2017). Píseň (lidová i autorská, česká i světová, klasická i populární) je též středem dramaturgie programů Okolostola, kterých s Markétou Potužákovou a přáteli uvedl od roku 2008 přes dvě stě padesát.