Úvod / Lektoři / prof. PhDr. Jana Pilátová, emeritní profesorka DAMU

prof. PhDr. Jana Pilátová, emeritní profesorka DAMU

Lektorka divadelní antropologie a autorského čtení v kurzu Scholé.

Prof. PhDr. Jana Pilátová (narozena 11. 2. 1945 v Praze.) je vysokoškolská pedagožka, teoretička, kritička a dramaturgyně. Vyučuje divadelní antropologii a kreativitu, práce o zkušenosti z tvůrčích dílen, překlady teatrologické literatury.
Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. Byla roku 1968 na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. Pracovala jako redaktorka (nakladatelství Orbis, Panorama) a v Polském kulturním středisku. Od roku 1990 učí na DAMU o proměnách divadla (hlavně XX. století), vede interpretační a divadelně antropologický seminář a dílny.