Úvod / Lektoři / Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D.

Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D.

lektorka kurzů řečové výchovy

studovala divadelní vědu na FFUK a herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU u prof. Ivana Vyskočila a jeho kolegyň Ady Fryntové a doc. Libuše Válkové. To zakončila disertací s názvem „K naplněnému sdělení“, kde mimo jiné analyzovala promluvy několika známých kazatelů z hlediska řeči, hlasu a věrohodnosti projevu.

Od r. 2012 působila na DAMU na Katedře autorské tvorby jako pedagog přednesu a řečového jednání, později i v kurzu celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika.

V současnosti se věnuje rodičovským povinnostem, i tak ale nachází čas pro pokračování v pedagogické činnosti v programech pro učitele, chrámové lektory a budoucí kazatele. 

Spolupracovala s Českým rozhlasem a přes deset let působí v televizi Noe, pro kterou připravuje a v níž moderuje některé publicistické pořady (Dům ze skla?, Kulatý stůl či K jádru věci). Příležitostně uvádí koncerty klasické hudby a jiné kulturní události.

„Teprve vyslovením něco plně víme, řečené teprve plně vidíme,“ napsal kdysi filozof Jan Patočka. A Ivan Vyskočil k tomu dodával: „…řeč je potřeba a umění věcně sdělit, věcně, sdělně spolu mluvit a odpovědně se domluvit.“ A ke svému psychosomatickému konceptu veřejného vystupování tento otec české divadelní alternativy říkával: „Jde o sebepoznání a zrání, cestu k dospělosti, k tvořivé aktivitě, k vnímavosti, odpovědnosti a k radosti z existence.“ 

Ať je nám dopřána…