Úvod / Lektoři / MgA. Zuzana Pártlová, Ph.D.

MgA. Zuzana Pártlová, Ph.D.

Lektorka dialogického jednání v kurzu SCHOLÉ .

Externí pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky, DAMU v Praze, koordinátorka kurzu celoživotního vzdělávání na DAMU “Kreativní pedagogika-pedagogická kondice”, lektorka Dialogického jednání.

Původně vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na PedFUK v Praze. Zásadně ji ovlivnilo setkání s  Ivanem a Evou Vyskočilovými a Dialogickým jednáním, které ji přivedlo do kurzu Kreativní pedagogiky a následně do doktorského studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kde od roku 2015 působí jako pedagog. Mezitím trochu procestovala svět, věnovala se mezinárodnímu dobrovolnictví jako lektorka školitelů ve sdružení INEX, spolupracovala s Libri Prohibiti ve vedení projektu na podporu nezávislých knihoven na Kubě, učila cizí jazyky, a přlnula k buddhismu. Dodnes příležitostně překládá a tlumočí z angličtiny. Zajímá ji člověk, svobodný projev hlasu a těla, otevřené srdce a lehká hlava. A co je pod či za naší takzvanou identitou.