Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / akad. mal. Alena Laufrová

akad. mal. Alena Laufrová

Lektorka kurzů Výtvarné směřování a Vyprávění malbou.

Vystudovala VŠUP v Praze, ateliér užitkové a ilustrační grafiky u prof. Zdeňka Sklenáře

Věnuje se volné grafice, v posledních letech převážně kombinovanému slepotisku, pastelu a kresbě, nyní především práci s papírem. Vedle toho učila výtvarnou výchovu na základní i střední škole (Taneční škola Duncan Centre, Střední škola uměleckoprůmyslová škola, Plzeň) a věnuje se arteterapii s dětmi, mládeží a dospělými s handicapem. Pořádá workshopy („Já jsem kniha“ apod.)

Její tvorba byl prezentována na více jak 50 samostatných výstavách v České republice i v zahraničí, zúčastnila se mnoha mezinárodních výstav (Interart Poznaň, Polsko, International Mail Art Granada, Španělsko, Mezinárodní exlibris – Kongres, Německo, Los Angeles apod.)

Její práce byly několikrát oceněny (např. cena Spolku sběratelů a přátel exlibris na Festivalu komorní grafiky SČUG Hollar, 2003, cena za hlubotisk v soutěži Grafika roku, Praha, 2004, čestné uznání za komorní grafiku v soutěži Grafika roku, Praha, 2009 apod.)  Je zastoupena ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze, v Národní galerii, Praha, v Ermitáži, Leningrad, v National Muzeum ve Washingtonu apod.

Je členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR