Úvod / Kurzy / 61 Já jsem kniha – s ak.mal. Alenou Laufrovou

61 Já jsem kniha – s ak.mal. Alenou Laufrovou

Autorská kniha je prezentována jako objekt propojující výtvarnou, textovou i zvukovou složku. Inspirace deníkem, vlastní literární tvorbou, oblíbenou četbou – prózou, poezií, vlastní komiks apod.

Výtvarná práce s různými materiály, recyklace, koláže, asambláže..

 

 

Časová dotace
16 hod (16 x 45min)
Cena
5400,- Kč3600,- Kčza osobu

Vypsané termíny

Vánoční dárek (daruj kurz)
19.února a 26.února a 4.března 2024 od 15:30 do 19:30
Časová dotace
16 hod (16 x 45min)
Cena
5400,- Kč3600,- Kčza osobu
DPH
21% zahrnuto v uvedené ceně
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
2 volných míst z 8
Začíná
19. 2. 2024

Více informací

1. odpoledne

Akad. mal. Alena Laufrová bude prezentovat svoji práci a nabídne možné netradiční tvůrčí přístupy k vytvoření autorské knížky založené na vlastní introspekci účastníků workshopu (charakter – vzhled knížky je určován obsahem, který formuje její tvar, strukturu, barevnost)

S sebou přinést: papír, karton, krabice, časopisy pro koláže, nitě, jehly, nůžky, sešívačka, lepidlo v tyčince, oboustranné lepidlo, disperzní lepidlo příp. látka, provazy, bavlna apod…pomůcky pro kresbu příp. malbu

(výtvarná tvorba bude vycházet především z recyklovaných materiálů) 

přemýšlení o knize jako o způsobu vyjádření vlastního já, volba vhodných materiálů, sebeprojekce do tvaru, skicování….zamýšlení se na případném textu…(slovo či věty mohou být součástí knihy) 

práce s tvarem a strukturou vazby, práce s šablonou, tisk z matrice…

2.  odpoledne – pokračováníhledání adekvátní formy knihy – objektu 

3. odpoledne – dokončování autorské knihy

Na závěr slovní prezentace vlastního díla

Workshop nevylučuje průběžné pokračování v tvořivé práci doma… 

 

Pro koho je workshop určený:

pro pedagogy základních škol (2. stupeň), středních škol, ZUŠ apod. a pro všechny, kteří se o tematiku zajímají

Tvůrčí přístupy k vytvoření autorské knihy:

Autorská kniha vzniká na základě vlastní introspekce, charakter – vzhled knížky je určován obsahem, který formuje její tvar, rozměry, strukturu, barevnost a zvolený materiál.

Výtvarná tvorba vychází z recyklace tiskovin, kartonů, krabic apod., případně přírodních materiálů jako je dřevo, provazy, bavlna atd. 

Autorská kniha by měla být ve své konečné formě invenční autentickou výpovědí  

Příprava, která workshop předchází:

Možný sběr použitého materiálu, přemýšlení o knize jako o originálním způsobu vyjádření vlastního já 

Lektorka akad. malířka Alena Laufrová – ukazuje na vlastní tvorbě možnosti a varianty přístupu k autorské knize

volba vhodných materiálů, sebeprojekce do tvaru, skicování….zamýšlení se na případném textu

Přístup k autorské knize

výtvarný:

  1. varianty klasického tvaru knihy v netradičním pojetí
  2. kniha – schránka slov, svébytný objekt,                                      možnost využití kresby, případně tisku, koláže, 

recyklace a použití materiálu: karton, papír, plátno dřevo, provazy apod., využití struktur 

textový: 

  1. vlastní případně přejatý text – stačí i slovo či hra s písmeny nebo se text objeví  jen v názvu – popisce
  2. text nemusí být součástí knihy, pokud jde o objekt  

zvukový: 

  1. knihu během prezentace může doprovázet zvukový záznam – zvolená hudba apod.
  2. zvuky vlastní, práce s hlasem – přednes textu apod.