Úvod / Kurzy / 51 Supervize pěveckých sborů

51 Supervize pěveckých sborů

Časová dotace
6 hodin

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

“I když nám to tak možná nepřipadá, každý z nás je slyšet”

Na běžných sborových zkouškách většinou není čas na rozvíjení hlasu jednotlivce, či hlídání pěvecké techniky. Sbormistr se převážně soustředí na celkový zvuk a je to tak v pořádku. Pokud každý ze zpěváků nemá individuální vedení, může časem dojít ke stagnaci, upadnutí členů sborou do jakési rutiny. Občas se i děje, že se hlasy od přírody vysoké ocitají v hlasech nižších, jelikož je jim tam pohodlněji. Někdy dokonce dochází k celkovému snižování původních tónin, jelikož skladba najednou nezní tak dobře.

Hlasová hygiena jednotlivce je stejně důležitá, jako u zpěváka sólového. Pracujeme bez korepetitora, a začínáme společnou hlasovou rozcvičkou (dechová a fonační cvičení, měkké nasazení, rezonance, nosnost, práce s tělem). Poté zařazuji společnou pěveckou rozcvičku, rozcvičku jednotlivých hlasů a práci na společné skladbě. Sbory si většinou nosí skladbu sami a vybírají pro naše setkání “ tu svízelnější”. Může to být skladba, kde se opakovaně vyskytují problémy (společný nádech, ostrý soprán, nesrozumitelnost verbalizovaného, distonování: intonační – většinou technické slézání hlasů).

Pokud se objeví nějaká nesrovnalost v určitém hlase, či u jednotlivce, řešíme ji ihned vhodnou nápravou. Nic před ostatními netajíme, vše reflektujeme a ihned hledáme řešení k nápravě. Jsme k sobě laskaví a citliví. Na konci setkání bychom měli rozumět všem vnitřním mechanismům našeho sboru, měli bychom umět odhalit chybu sami a umět ji napravit. Skladby, na kterých jsme pracovali zní výborně, nebo aspoň mnohem lépe než na začátku – uspokojivě. Je vhodné si připravit 1 – 3 skladby. Sbory mají většinou jednoho člověka, který zapisuje, sbormistr je rozhodně vítán!!!

MgA. Martina Kafková, lektorka zpěvu a hlasové výchovy

“zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem”

Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a je-li třeba, vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou.

Privátní praxe

lekce zpěvu individuální, skupinové, hlasový koučink pro pedagogy, lektory tance a sportu, manažery, lékaře, náprava hlasových dysfunkcí a logopedických vad, atrikulace, interpretace, práce s textem – libretem, hlasové a dechové nápravy.

 

Pedagogická praxe

2022 Ateliér živé pedagogiky a tvorby

2020 – do současnosti DAMU KATaP, Hlasová výchova

2019 – do současnosti ZŠ Weberova, Anglický jazyk, Hudební výchova

2018 – 2020 DAMU KALD, Hlasová výchova – skupina

2016 – do současnosti DAMU KATaP, anglický program, Group and individual voice education

2007 – 2018 HAMU Katedra pedagogiky a tance, Hlasová výchova

2008 – 2015 DAMU KATaP, asistent dialogického jednání