Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 47 Výtvarné směřování

47 Výtvarné směřování

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Program se zaměřuje na oživení vlastní výtvarné tvorby a rozvíjení individuálního vyjádření. Je určen předně učitelům výtvarných a jiných uměleckých předmětů a vedoucím kroužků, kteří se zabývají tvorbou druhých a nemají dost prostoru a soustředění na vlastní tvorbu. Kurz využívá výtvarných postupů pro probouzení imaginace a vzájemné inspirace k tvorbě jako i psychosomatických cvičení vnímání celkového psychofyzického projevu. Pracujeme s osobními tématy i těmi, která se zrodí z určitých výtvarných technik v souvislosti s vnímáním prostoru a zapojení těla. Ve výtvarném směřování s Jitkou Nejedlou se  zaměříme na akvarelovou malbu a její možnosti. Veškeré pomůcky budou k dispozici zde, v případě pěkného počasí se bude malovat v zahradě 🙂

Vypsané termíny

Středa, 20. září 2023
9:00 – 16:00 hod
Časová dotace
8 hodin
Cena
2400,- Kč1000,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Termín je plně obsazený 🙂
Registrace do
20. 9. 2023 00:00
Začíná
20. 9. 2023

Více informací

Program se zaměřuje na oživení vlastní výtvarné tvorby a rozvíjení individuálního vyjádření. Je určen předně učitelům výtvarných a jiných uměleckých předmětů a vedoucím kroužků, kteří se zabývají tvorbou druhých a nemají dost prostoru a soustředění na vlastní tvorbu. Kurz využívá výtvarných postupů pro probouzení imaginace a vzájemné inspirace k tvorbě jako i psychosomatických cvičení vnímání celkového psychofyzického projevu. Pracujeme s osobními tématy i těmi, které se zrodí z určitých výtvarných technik v souvislosti s vnímáním prostoru a zapojení těla.

Co vás kurz naučí?
Prostřednictvím zážitku z vlastní tvorby si účastníci zpřesňují své směřování výtvarného vyjádření. Cílem je také vzájemné obohacování výtvarného projevu a zpětná vazba skupiny na způsob, jakým ji účastníci – učitelé VV předávají. Kurz přináší důležitou sebe zkušenost v práci s výtvarnou tvorbou v propojení těla a prostoru, na základě které si účastníci mohou znovu uvědomit, jak inspirují druhé a jakou inspirací pro ně mohou být ostatní (žáci, kolegové). Proto je jedním z cílů kurzu také prevence vyhoření.

Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času