Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 32 Relaxační cvičení a imaginace

32 Relaxační cvičení a imaginace

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315

V této zrychlené době moment zastavit se a vnímat, či jen odpočívat bývá pro naše děti čím dál vzácnější i důležitější. Tento seminář přinese základní vhled a zkušenost pro praktikování jednoduchých relaxačních technik s dětmi ve škole.

Seznámíme s různými druhy relaxačních cvičení, které jsou vhodné pro děti i se zamyslíme nad možnostmi, kam by se daly zařadit ve vyučování. Dotkneme se otázky, co je Imaginace a kdy a z jakých důvodů se sama objevuje v našem životě jako denní snění. Vyzkoušíme různé typy imaginace od vedené, aktivní až po skupinovou. Samozřejmě neopomeneme probrat důležitou rovinu, jakým způsobem se imaginace zpracovává. Celý seminář bude veden jako zážitkový.

Seminář se skládá ze dvou setkání po šesti hodinách a po jeho absolvování obdržíte osvědčení – certifikát.

Časová dotace
12 hod (12 x 45min)
Cena
3600,- Kč2800,- Kčza osobu

Vypsané termíny

Více informací

Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ,
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU, gymnázií,
  • učitelé VOŠ, ZUŠ a SUŠ,
  • pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů,
  • asistenti pedagoga,
  • pedagogové volného času
  • a všichni ostatní zájemci.