Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 29 Bel canto – osobitost hlasu ve sboru

29 Bel canto – osobitost hlasu ve sboru

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Časová dotace
12 hod (12 x 45min)
Cena
3540,- Kčza osobu

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

Dvoudenní kurz zaměřený na metodiku pěveckého projevu ve větším zvukovém tělese. Je určen pro sbory amatérské i profesionální. Je především zaměřen na správnou hlasovou průpravu jednotlivce ve sboru, zároveň dbá na správný zvuk hudebního tělesa jako celku. Kurz je, vyjma krátkého úvodu o hlasové problematice jednotlivce ve sboru, převážně praktický. Nabízí pěveckou metodiku individuálně i skupinově technikou italské pěvecké školy “bel canto”, která především dbá na měkké nasazení hlasu, s důrazem na čistotu a jasnost zvuku. Vyhýbá se tzv “zabarvování” hlasu, nápodobě, přílišnému vibratu. Dbá na zachování osobitosti hlasu, který nepodléhá žánru. Ke zpěvákovi vždy přistupuje jako k sólistovi a po společné dohodě hledá vyhovující postavení ve sboru. Seminář je rozdělený na teoretickou (1h), praktickou (4h) a reflektující část (1h), kde pracujeme ve skupině i jednotlivě.

Co vás kurz naučí?

Technická průprava jednotlivce i celku. Kurz by měl naučit jak zpívat technicky dobře, slyšet sám sebe a zároveň být podporujícím hlasem hudebního tělesa. Kurz je praktický a návodný.

Pro koho je kurz určený?

  • zpěváci amatérských sborů
  • zpěváci polo profesionálních sborů
  • zpěváci profesionálních sborů
  • sbormistři
  • korepetitoři
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ