Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 25 Čteme dětem – poutavě a živě

25 Čteme dětem – poutavě a živě

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Cílem kurzu je přiblížit otázky živého předčítání a přednesu textu. Pro poutavé převedení psaného textu do mluveného slova potřebujme uvědomit si jak pravidla oboru, tak i nabýt praktickou zkušenost s vlastním projevem. Například v otázkách propojení slova a představy, vědomé práce s barvou a dynamikou hlasu, uvědomování si stavbu vět i logiky sděleni a mnoho dalšího, co posluchače přiměje pozorně naslouchat.

Nejde pouze o správné sdělování, ale především o příjemný kontakt s posluchači, schopnost udržení jejich pozornosti a předání krásy textu, a hlavně o společný zážitek.

Absolvování tohoto semináře pomůže účastníkům s jejich řečovým projevem, schopností výrazně „výrazu-plně“ číst a v neposlední řadě se naučí připravit se na předčítání co nejefektivněji.

Účastníci dostanou možnost zažit, jak zajímavá a dobrodružná může být a bývá práce s „oživováním“ literatury formou předčítání a přednášení. Kolik rovin je možné obsáhnout uvnitř i zdánlivě jednoduchého sdělení. Jak pomocí projeveného výrazu často odhalíme děje pro „tiché čtení“ zcela skryté v textu

 

Vypsané termíny

první edice: 10. října, 7. listopadu a 5. prosince 2023
od 9:30 do 12:45 hod
Časová dotace
12 hod (3 x 180min)
Cena
3600,- Kč2800,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
4 / 12
Registrace do
9. 10. 2023 00:00
Začíná
10. 10. 2023

Více informací

Co vás kurz naučí?

 • Tento seminář zaměříme na přednes textu-poezie i prózy. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Pomocí různých cvičení se budeme intenzivně zabývat otázkou zpřítomnění situace textu a působením vlastní představy. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednášejícího podpoříme přiblížení zákonitostí hovorové češtiny, rozmanitostí slovních druhů, hlasovým projevem, frázováním, prací s dechem atd.
 • Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje přednášejícího. V neposlední řadě probereme i neverbální část projevu či práci s temporytmem celého výstupu. Budeme se také zabývat otázkami výběru textu i jeho dramaturgickými úpravami. Vyzkoušíme si také tvorbu skupinového výstupu. Celý seminář bude veden především zážitkově s drobnými teoretickými vstupy.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • knihovníci a všichni, které téma znamená