Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 13 Základy Dramatické výchovy

13 Základy Dramatické výchovy

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Časová dotace
12 hod (12 x. 45min)
Cena
3540,- Kč2200,- Kčza osobu

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

Tento kurz je určen začínajícím učitelům a lektorům DV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o základy DV. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV – hlasovou a řečovou výchovou, základy rytmiky a pohybové výchovy s důrazem na vnitřní prožitek a estetiku. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže

Co vás kurz naučí?

 • seznámí účastníky s principy dramatické výchovy prostřednictvím her a praktických cvičení
 • seznámí účastníky se základy hlasové výchovy, řečové výchovy, rytmiky a pohybové výchovy
 • seznámí účastníky se základy logopedie a vybaví základními logopedickými cvičeními
 • zprostředkuje orientaci v možnostech aplikace DV v dalších oblastech výuky (literatura, občanská výchova, dějepis, jazyky..)
 • vybaví účastníky mnoha tipy na vytvoření a vedení vlastních lekcí DV

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ
 • Učitelé a lektoři DV
 • vychovatelé školských zařízení
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé ZUŠ
 • asistenti pedagoga
 • volnočasoví pedagogové