Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Přihláška

Přihláška

Přihláška na kurz

18 Aktivní řeč a krása slova

17. říjen 2023

9:00 – 16:30 hod
Lektoři: MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

Časová dotace
8 hodin (8x 45 minut), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1200,- Kčza osobu
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
4 / 12
Začíná
17. 10. 2023

Hodnota objednávky bude odvozena na základě počtu řádků účastníků.

1
1

Informace o věku, genderu a stát. příslušnosti jsou vyžadovány pro výstupní zprávu k dotaci MKČR NPO. Tituly a datum narození potřebujeme znát pro vydání potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu. Jak s informacemi nakládáme, naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů. Děkujeme!