Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / MgA. Petr Jediný Novotný

MgA. Petr Jediný Novotný

Lektor Autorského čtení

Práci s textem má jako neodmyslitelnou životní náplň. Jeho rodina se písmenky živí po tři generace, on prošel vůbec prvními hodinami tvůrčího psaní v ČR (na gymnáziu Josefa Škvoreckého s Alexandrou Berkovou), dále žurnalistikou na FSV UK, Literární akademií (pod dohledem Daniely Fischerové a Milana Uhdeho) a katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU (veden Ivanem Vyskočilem či Přemyslem Rutem). Téměř dekádu pracoval jako editor v médiích, přes 20 let pak působí jako knižní redaktor, nejraději ve spolupráci s prvoautory. Na DAMU se nyní věnuje jako externí pedagog seminářům o autorském textu (včetně dílen autorského psaní), vztah autora a redaktora zpracovává tamtéž i jako doktorand. Text prověřuje rovněž z druhé strany jako autor – přes 30 let účinkuje v autorské divadelní dvojici Krvik Totr (www.krviktotr.cz), písňové texty pak realizuje 20 let ve své kapele Filtr (www.filtruj.cz). Ve volném čase si velice rád zavře knížku.