Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / Mgr. Jana Krunclová

Mgr. Jana Krunclová

Lektorka kurzu DušeVní servis.

Jana má za sebou několikaletou praxi jako poradenská pracovnice. Náplní její práce bylo a je poskytování podpory studentům a mladým dospělým během jejich studia.

V rámci své praxe se věnovala zejména podpoře studentů se specifickými potřebami, včetně studentů s psychickými obtížemi nebo duševním onemocněním. Svoji pozornost zaměřuje také na přípravu a přímou realizaci projektů, ve kterých spatřuje smysl, které pomáhají zdokonalovat stávající služby, bořit bariéry a zavedené stereotypy ve společnosti. 

Nyní působí i v organizaci Ordinarius z.s., která se zabývá podporou rodin, dětí a škol v oblasti duševního zdraví. 

Ve svém volném čase se již několik let věnuje také ochotnickému divadlu. Divadelní dovednosti se v současnosti snaží přenést i v rámci poradenství pro lepší práci s emocemi, neboť svět divadelních prken a našeho prožívání je hodně úzce propojen.