Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Lektorka kurzu DušeVní servis.

Alena je sociální pedagožka a sociální pracovnice, srdcem i duší preventistkou. Vedle dvou zmíněných oborů je absolventkou oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotních zařízeních. Působí jako poradkyně, krizová interventka a lektorka vzdělávacích, preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví. Svoji profesní praxi začala již při studiu jako lektorka programů specifické primární prevence, pracovala jako učitelka na základní škole, pedagožka volného času, sociální pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie a poté také Ledovce, z.s. Jako odborná garantka zajišťuje projekt PODUZ realizovaný při IPC ZČU a službu podporovaného vzdělávání dostuduj.fit., realizovanou Fokusem Praha. Nyní je hlavně vedoucí spolku Ordinarius. z.s., kde působí jako hlavní garant poradny DušeVní servis.