Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Lektoři / Jana Hradilková

Jana Hradilková

Lektorka kurzu Divadlo v písničkách

Bohemistka, herečka, knihovnice, hudebnice, aktivistka, lektorka. Iniciátorka, pořadatelka a produkční kuIturně-dramatických událostí ve veřejném prostoru, z nichž některé přerostly do dlouhodobých projektů (Refufest, Magorova studánka, Kočovné konference, komunitní recyklační nakladatelství Koleno, iniciativa Babičky bez hranic). Má rozsáhlé zkušenosti práce s lidmi z různých občanských spolků, které založila či pomáhala zakládat od počátku 90tých let. Dlouhodobě podporuje lidi s motivací ovlivňovat kvalitu veřejného prostoru. Své zkušenosti zúročila jako vyučující v rámci zahraničního programu World learning pro studenty severoamerických univerzit se zájmem o českou kulturu a společnost, kde vedle semináře o propojení umění a občanského angažmá vedla i kurzy lidové písně. Stále se vzdělává a skrze své originální akce své poznatky ráda sdílí a předává dál. Založila a vede dámský vokální soubor Těsto, které od jara 2020 animuje méně známé lidové písně, posbírané a uchované sběrateli 19.století.