Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 60 DušeVní servis – váš nový kabinet ve škole

60 DušeVní servis – váš nový kabinet ve škole

Setkáváte se u žáků/studentů ve třídách s nadměrným smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, uzavřeností či mlčením, přílišným studem…? Narážíte na podobné emoce i ve sborovně u kolegů a kolegyň nebo také u sebe samotných? Nevíte, co si s tím vším počít?

Workshop vás provede nejen možnostmi pojmenovávání jednotlivých emocí, ale podpoří vás v tom, jak je rozpoznat, jak jich všímat u sebe i u ostatních. Odnesete si informace, jak jim porozumět a nástroje, jak s těmito emocemi zacházet, překročí-li únosnou míru.

Věnovat se budeme i tomu, jak na téma psychických obtíží/krizí/onemocnění komunikovat, jak komunikaci otevírat ve skupině žáků/studentů, ale i jak vést podpůrný hovor s jednotlivcem.

Workshop vám přinese informace, podpoří potřebné dovednosti a nabídne prostor pro bezpečné sdílení. Společně projdeme, jak pojmenovávat rozličné emoce, jak si jich všímat, jak být vnímavější k jejich dopadům. Podpoříme vaše dovednosti, jak na tato témata otevírat komunikaci v celé skupině, ale i s jednotlivcem, obohatíme Váš jazyk i orientaci v problematice duševních onemocnění a jeho léčby. A dovolíme si společně sdílet.

Strávíme spolu příjemný den u kávy, kde si povíme o problematice duševního zdraví ve školách.

 

Kurz není akreditovaný, podléhá DPH 21%

Vypsané termíny

Pátek 24. listopadu 2023
9:30 – 16:30 hodin
Časová dotace
8x45min plus přestávka na oběd
Cena
2900,- Kč1200,- Kčza osobu
DPH
21% zahrnuto v uvedené ceně
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
7 volných míst z 12
Začíná
24. 11. 2023

Více informací

Cíle vzdělávání:

  • Přinést informace o tématech duševního zdraví, psychické krize, dospívání a duševních onemocnění, o tom jak spolu mohou někdy souviset, jak se vzájemně ovlivňují
  • Podpořit dovednosti pro komunikaci daného tématu se skupinou dětí a dospívajících

           představit důležitost primární prevence v oblasti duševního zdraví a její místo a možnosti

           v prostředí školy

  • Podpořit dovednost komunikovat na daná témata 
  • Podpořit základní návyky pro praktikování vlastní efektivní duševní hygieny
  • Přinést nebo nabídnout různé pohledy na souvislosti? – vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize