Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 50 Experimentální dialogické jednání

50 Experimentální dialogické jednání

pro ty, kteří DJ zkouší dlouhodobě nebo minimálně jeden semestr 🙂

Kromě Dialogického jednání jak jej známe, se pustíme do experimentů v podobě zkoušení delších časových úseků, různých způsobů zařazení komentářů aj. Dáme prostor i sdílení vašich objevů a teoretické diskusi.
Na společnou viděnou se těší: Václava Křesadlová a nejen
Dialogické jednání s vnitřním partnerem je praktickou experimentací s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci „veřejné samoty“ (před zraky druhých). Může být cestou sebeobjevování, sebepoznávání, sebepřijetí a seberealizace, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci a empatii.

Chcete zkusit DJ poprvé?  Nabízíme kurz  INICIAČNÍ DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ.  Více info níže a pod odkazem.

 

Vypsané termíny

sobota 10. února 2024
10:00 – 17:00 hod

pro ty, kteří DJ zkouší dlouhodobě nebo minimálně jeden semestr 🙂

Časová dotace
6 hodin (8 x 45 min), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčvčetně DPH 21% za osobu
DPH
21% zahrnuto v uvedené ceně
Stav
Termín je plně obsazený 🙂
Registrace do
23. 2. 2024 00:00
Začíná
10. 2. 2024
sobota 27. dubna 2024
10:00 – 17:00 hod

pro ty, kteří DJ zkouší dlouhodobě nebo minimálně jeden semestr 🙂

Časová dotace
6 hodin (8 x 45 min), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčvčetně DPH 21% za osobu
DPH
21% zahrnuto v uvedené ceně
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
8 volných míst z 9
Registrace do
26. 4. 2024 00:00
Začíná
27. 4. 2024
sobota 15. června 2024
10:00 – 17:00 hod

pro ty, kteří DJ zkouší dlouhodobě nebo minimálně jeden semestr 🙂

Časová dotace
6 hodin (8 x 45 min), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčvčetně DPH 21% za osobu
DPH
21% zahrnuto v uvedené ceně
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
9 volných míst z 9
Registrace do
14. 6. 2024 00:00
Začíná
15. 6. 2024

Více informací

Milí přátelé dialogického jednání,

nabízíme celodenní setkání s dialogickým jednáním.

 • Pro všechny, kdo by si rádi zkoušeli a nemají možnost pravidelně docházet na hodiny DJ.
 • Pro ty, kteří zkoušeli kdysi dávno a chtěli by zjistit jaké by to bylo dnes!
 • A také pro ty, kteří mají chuť zkoušet i trochu jinak.

PRO TY, KTEŘÍ JEŠTĚ S DJ NEMAJÍ ŽÁDNOU ZKUŠENOST: V zájmu dlouhodobých i začínajících frekventantů Dialogického jednání vypisujeme zvláštní termín soustředěného zkoušení začínajících INICIAČNÍ DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ Chceme vám dopřát tradiční iniciační moment, neochuzený o ovlivnění (a porovnávání) s těmi, kteří se Dialogickému jednání věnují další dobu. Projdete úvodní lekcí s teoretickým vhledem lektorek Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU doc. Martinou Musilovou a MgA. Václavkou Křesadlovou. Dozvíte se o kontextu vzniku této psychosomatické disciplíny a o jejím zakladateli prof. Vyskočilovi jako i o přístupech Katedry autorské tvorby a pedagogiky, na které v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby přímo navazujeme.

“Jak říká Ivan Vyskočil, v dialogickém jednání jde o „vnitřního partnera. Nebo o alter ego. O provokaci a rozvíjení dialogického jednání s tímto vnitřním partnerem, tedy se sebou samým. Takovou samomluvu nebo samohru zná z vlastní zkušenosti snad každý. Je to nejspíš jediný případ spontánní a funkční dramatické hry dospělých.“ doc. Martina Musilová Ph.D.

Čím dialogické jednání může být a zpravidla bývá (dle prof. Ivana Vyskočila)

 • cestou sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí, u leckterých také cestou seberealizace. To dle předpokladů, nadání a zájmů.
 • vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci, a tedy pro hlubší a přesnější, „vodivější“ empatii, poznání a přijetí druhého, pro setkání v pravém slova smyslu.
 • prožitím, poznáním a studiem principů dramatické hry a nepředmětného herectví – hráčství, aktérství.
 • cestou pochopení a uchopení, „vtělení“ a uskutečnění určité výzvy, otázky, určitého úkolu, textu.
 • Může být a bývá, je-li jako takové poznáno a pochopeno, otevřenou a otevírající cestou, metodikou zkoušení, hledání i vnímání, všímání si a nalézání. Není však účelově vypracovaným, hotovým, osvědčeným postupem, „metodou“, kterou jako hotovost lze přijímat a „nasazovat“. A rozhodně není takovou nebo onakou technikou.

Zdroj: Dialogické jednání – heslo pro autorizaci. Poprvé otištěno ve sborníku Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Pro koho je kurz určený?

 • Pro každého, kdo chce zažívat svobodnou existenci a radost ze hry.
 • Pro každého, kdo má vůli k sebepřijetí a zvědavost na sebe i na druhé.
 • Pro každého, kdo se nezalekne zkoušení, u kterého není řečeno, co přesně je třeba dělat.
 • Pro ty, kteří již mají určitou zkušenost se zkoušením Dialogického jednání i pro začátečníky.

 

 

PROF. IVAN VYSKOČIL O DIALOGICKÉM JEDNÁNÍ

(…)

„Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“

(…)

„Na place“ je každý přiměřeně dlouho (dvě až pět minut), je sám v poli pozornosti druhých, v „silovém poli“, bez jakýchkoliv pomůcek (kupř. hudba, rekvizity, kostým).

(…)
Každý účastník zakouší počáteční chaos, zmatek, což jako takové trvá zpravidla šest až deset setkání. Pak se postupně začíná soustřeďovat a uvolňovat, začíná vnímat, projevovat se „teď a tady“, diferencovaně reagovat, jednat, uvádět do vztahů, artikulovat, uvědomovat si a sledovat kontrastnost, polaritu a oscilaci, pravé protiklady a komplementárnost, reciprocitu, souhru protikladů, postupně dialogicky jedná a zakouší dialogické bytí, že dialogicky – leckdy paradoxně – je, dospívá do „tvůrčího stavu“ (Stanislavskij), k inspirovanosti, k tomu, že „to v člověku a s člověkem hraje“ (Patočka), že „ucho žasne, co to huba mluví“ (Werich), že umí „slyšet partnera a odpovědět mu“ (V+W), dospívá k vlastní psychosomatické kondici pro vědomou, tvořivou komunikaci. To v horizontu nejméně tří let systematického, kontinuálního studia, ne-li výcviku.

Zakusit počáteční – vlastní i společný – chaos, zmatek a jeho vyjasňování, postupné strukturování „zevnitř“ je pro další dění nadmíru důležité. Aby totiž od samého počátku byla aktivována a preferována tendence a odvaha k experimentování, zkoušení, hledání – formulování si hypotéz – a také nalézání, především toho vlastního, osobitého, aby od samého počátku neměla vrch většinou dominantní tendence imitovat, napodobovat, přijímat a produkovat takové i onaké hotovosti, standardy.“

Zdroj: Dialogické jednání – heslo pro autorizaci. Poprvé otištěno ve sborníku Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.