Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 43 Živé slovo – upoutat, vychutnat si, oslovit

43 Živé slovo – upoutat, vychutnat si, oslovit

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
Časová dotace
8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1500,- Kčza osobu

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Seminář má praktický charakter. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů.

Co vás kurz naučí?

 • Seznámí s prací s živým slovem, řečí, psychosomatikou osobního projevu.
 • Osvojení poznatků a dovedností v práci s textem a sdělováním a jejich využití ve výuce.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé –vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • pedagogové volného času
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • všichni ostatní zájemci