Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 41 Základy dramatické výchovy​

41 Základy dramatické výchovy​

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Tento kurz je určen začínajícím učitelům a lektorům DV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o základy DV. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV – hlasovou a řečovou výchovou, základy rytmiky a pohybové výchovy s důrazem na vnitřní prožitek a estetiku. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže

Vypsané termíny

čtvrtek 12. října 2023
9:00 – 16:30 hod
Časová dotace
8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Termín je plně obsazený 🙂
Registrace do
11. 10. 2023 00:00
Začíná
12. 10. 2023
čtvrtek 16. listopadu 2023
9:00 – 16:30 hod
Časová dotace
8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
3 / 15
Registrace do
15. 11. 2023 00:00
Začíná
16. 11. 2023
čtvrtek 30. listopadu 2023
9:00 – 16:30 hod
Časová dotace
8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd
Cena
2400,- Kč1800,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Termín je plně obsazený 🙂
Registrace do
29. 11. 2023 00:00
Začíná
30. 11. 2023

Více informací

Co vás kurz naučí?

 • seznámí účastníky s principy dramatické výchovy prostřednictvím her a praktických cvičení
 • seznámí účastníky se základy hlasové výchovy, řečové výchovy, rytmiky a pohybové výchovy
 • seznámí účastníky se základy logopedie a vybaví základními logopedickými cvičeními
 • zprostředkuje orientaci v možnostech aplikace DV v dalších oblastech výuky (literatura, občanská výchova, dějepis, jazyky..)
 • vybaví účastníky mnoha tipy na vytvoření a vedení vlastních lekcí DV

Pro koho je kurz určený?

 • pro začínající lektory a učitele dramatické výchovy
 • pro učitele a vychovatele předškoláků a prvního stupně ZŠ
 • pro všechny, kdo mají zájem obohatit svou výuku o dramatické hry
 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé ZUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času