Úvod / Kurzy / 31 Živé slovo a hlas

31 Živé slovo a hlas

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
Časová dotace
12 hod (6 x 45 min ve dvou setkáních)
Cena
4200,- Kč2900,- Kčza osobu

Vypsané termíny

Více informací

Kombinace psychosomaticky zaměřených aktivit Řečového jednání s pohybově rétorickými cvičeními (cca 7-8 h) a Hlasové propedeutiky (cca 2-3h). Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů.

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. Budeme si zkoušet mluvit spatra a nebát se improvizovat ve hrách a cvičeních, která lze ve výuce také použít v práci se skupinou např. v Dramatické výchově. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů.

Základní pojmy: obrazotvornost a aktivní imaginace, veřejná samota, aktivní čtení a naslouchání, metakomunikace.

Program kurzu:
ŽIVÉ SLOVO

 • Uvedení do tématu – řeč a řečové jednání, psychosomatický základ projevu
 • Práce s obrazotvorností a aktivní imaginace
 • aktivní čtení a naslouchání
 • metakomunikace
 • Umění vyprávět: Aktivity na rozvoj narace. Osobní rovina narace, vnímání vlastního hlasu a řeči. Řečové cvičení – popis, vyprávění.
 • Pozornost: Vedení pozornosti mluvčího a posluchače vedení pozornosti. Zájem a zaujetí. Osobní postoj.
 • Zákonitosti divadelního přenosu (působnost projevu). Mimika, řeč těla.
 • Práce s textem: Obrazná představa při čtení textu. Řeč jako jednání. Plasticita sdělování s představou. Čtení po smyslu a s porozuměním.
 • Vyjadřování a osobní projev, individuální specifika a jak je rozvíjet. Zpětná vazba.
 • Příprava a prezentace krátkého sólového výstupu na vybrané téma.
 • Vzájemná zpětná vazba.

ŽIVÝ HLAS

 • Hlasová propedeutika: objevování našeho hlasu coby primárního projevu, jeho meta komunikačních možností a dovedností.
 • Práce s tělem, dechem, rytmem. Díky hravým, šetrným a zdánlivě nenápadným cvičením se dovídáme o povaze a potřebách našeho hlasu.

Pro koho je kurz určený?

 • Pro učitele – zejména Českého jazyka, Občanské výchovy, Etické a estetické výchovy, Dějepisu, Přírodopisu.
 • Pro učitele Dramatické výchovy, Literárně – dramatických kroužků a jiných zájmových aktivit.
 • Pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, kteří si chtějí obohatit zásobník hrových cvičení a aktivit pro děti.
 • Pro ty, kdo se chtějí něco dozvědět o svém projevu a jeho působnosti.
 • Pro ty, co si chtějí slovem oslovit, zaujmout a dorozumět se.
 • Pro ty, co si chtějí vychutnat krásu našeho jazyka a živé aktivní mluvy.
 • Pro ty, kteří chtějí sdílet své zkušenosti.