Úvod / Kurzy / 23 Divadelní improvizace

23 Divadelní improvizace

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315

Kurz je zaměřen sebe rozvojově s použitím divadelních přístupů. Pro začátečníky i pokročilé. Pro všechny, kteří si chtějí zahrát a zároveň načerpat inspiraci hrových cvičení s metodikou jejich používání ve výuce jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Cestou praktických cvičení zaměřených psychosomaticky aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, umění reagovat na změnu a poradit si v nepřipravené situaci, která vzniká teď a tady v interakci se spoluhráči. 

Ale hlavně: improvizace celkově občerstvuje ducha a vnáší do života radost ze hry! Proto může být přítomnostní technikou, která zvláště učitelům pomáhá předejít syndromu vyhoření.

Vypsané termíny

čtvrtek 25. dubna 2024
9:00 – 16:30 hod
Časová dotace
8 hodin (8 x 45 minut)
Cena
2400,- Kč1500,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
9 volných míst z 15
Registrace do
25. 4. 2024 12:00
Začíná
25. 4. 2024

Více informací

Tvůrčí dílna reaguje na zvyšující se potřebu současné doby rozvíjet živou komunikaci. Nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.

Improvizace spojuje rodinu a pomáhá nám vidět druhého jinak – spíše lépe!

Užijte si divadelní improvizaci jako trénink partnerství! Znáte svého životního partnera ve hře? Objevte vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem. Nové nastavení vztahů přinášejí také improvizace s ostatními rodinnými příslušníky. Učí nás nacházet další cesty komunikace mezi rodiči a dospívajícími dětmi. Odvažte se!

Co vás kurz naučí?

 • Objevit vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem.
 • Citlivost na podněty neverbální komunikace. Mluvíme celým tělem, víme co jím vlastně říkáme?
 • Vnímavost k situaci a možnosti jejího rozvíjení.
 • Spolupráci a skutečnému dorozumění mezi partnery.
 • Upevní Vaši schopnost se rozhodovat. Improvizace učí člověka stát si za svým podnětem a zároveň být otevřený podnětům druhých.
 • Reagovat na změnu. Orientovat se v proměnlivé nepřipravené situaci.
 • Slyšet partnera a odpovědět mu. Na jevišti i v životě.
 • Přítomnostní techniky, které zvláště učitelům pomáhají předejít syndromu vyhoření.
 • Živou divadelní komunikaci založenou na rozvíjení pohybu i řeči.
 • Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.
  … a mnoho dalšího.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • pedagogové volného času
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • všichni ostatní zájemci:
 • Pro toho, kdo se bojí riskovat a experimentovat v neznámé situaci.
 • Pro toho, koho veřejná situace a dramatická hra stimuluje k výkonu.
 • Pro toho, koho veřejná situace paralyzuje a dramatická hra vždy děsila.
 • Pro učitele, kteří chtějí vyzkoušet podobu své komunikace.
 • Pro učitele Dramatické výchovy, Českého jazyka, Dějepisu, Občanky a učitele MŠ i prvního stupně, kteří chtějí načerpat inspirace pro nové hrové aktivity pro děti. Když jimi sami projdou, poznají, co mohou do hodin zařadit.
 • Pro divadelníky, kteří potřebují být chvíli svobodnější na jevišti.
 • Pro nedivadelníky, kteří touží po svobodné existenci před druhými lidmi.
 • Pro všechny, kdo prostě chtějí a dokáží nést nároky takového učení.