Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Úvod / Kurzy / 20 Od kolovrátku k přednesu aneb Jak na básničku

20 Od kolovrátku k přednesu aneb Jak na básničku

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.

 

Cena
2400,- Kč1800,- Kčza osobu

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

Co vás kurz naučí?

 • Nabídne možnosti, jak obohatit přednes u menších dětí a založit tak zdravé stereotypy pro jejich budoucí vzdělávání.
 • Naučí způsoby, jak posílit výraz i význam v řečovém projevu.
 • Naučí připravovat děti pro lepší sdělování slov i sdílení s ostatními.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • VŠICHNI OSTATNÍ ZÁJEMCI