Úvod / Kurzy / 14 Stopaři příběhů

14 Stopaři příběhů

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Pedagogové si díky inspiraci postupy dokumentárního a autorského divadla inovují své dosavadní pedagogické prostředky. Psychosomatický přístup jim pak pomůže rozvinout také individuální schopnosti k veřejnému vystupování a kreativní týmové spolupráci.

 

Vypsané termíny

úterý 19. března 2024
9:00 – 16:30 s obědovou pauzou
Časová dotace
8 hodin ( 8 x 45 minut)
Cena
2400,- Kč1500,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Termín je plně obsazený 🙂
Registrace do
19. 3. 2024 00:00
Začíná
19. 3. 2024
středa 12. června 2024
Časová dotace
8 hodin ( 8 x 45 minut)
Cena
2400,- Kč1500,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
7 volných míst z 10
Registrace do
12. 6. 2024 00:00
Začíná
12. 6. 2024

Více informací

Jak kurz probíhá?

 • seznámení se s principy dokumentárního divadla, hledání společného tématu, tvorba myšlenkové mapy příběhů, práce ve skupině
 • sdílení příběhů – shromáždění materiálu
 • psychosomatický základ projevu, práce s tělem, hlasem a prostorem
 • individualita a autorství, rozvíjení přirozeného osobního projevu a vypravěčských dovedností, výtvarné zpracování tématu
 • tvorba společného div. tvaru, práce s publikem, týmová práce-dramaturgie příběhů, použití v praxi
 • společná reflexe

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • všichni, které téma zajímá