Úvod / DVPP

DVPP

Semináře akreditované v systému DVPP je možné financovat z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), tzv. ŠABLONY.

Šablony pro MŠ a ZŠ I. – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ

Šablony pro SŠ a VOŠ I. – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ

Všechny naše programy spojuje téma osobnost učitele“a proto se zaměřují na rozvíjení individuálních možností osobního projevu, schopnosti živé komunikace a tvorby. Věříme, že kultivováním hlasu, řeči, pohybu a psychosomatiky veřejného vystupování mohou účastníci předkládaných kurzů (a zejména učitelé) načerpat mnoho podnětů obnovujících jejich pedagogickou kondici a vědomé rozvíjení osobnostních kvalit. Předcházíme syndromu vyhoření a podporujeme radost z učení.

Lektorský tým z DAMUrozvíjíme autorskou a tvůrčí osobnost učitele stejnou cestou jako u studentů herectví

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod  č.j.: MSMT – 6784/2022-6-315

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

Kurzy na míru připravíme také pro celý váš pracovní tým. V případě zájmu nás, prosím,  kontaktujte